איך נעשה הריפוי?

שאלה: איך נעשה הריפוי?
תשובה: ניתן לטפל במצבים רבים בצורה זו אך צריך להבין שהחזרת איזון לגוף עם בעיות שנוצרו במשך זמן רב, דורשת אף היא זמן וסבלנות מרובים. ההתקדמות עלולה להיות איטית אך עקבית. כמו בכל צורה של ריפוי, הגישה הכללית של המטופל, התזונה, הנחישות להירפא, מידת השותפות הפעילה בריפוי ונכונותו לשנות אורח חיים, כל אלה ישפיעו על הצלחה ומשך הטיפול.

« חזור לשאלות ותשובות

מטופלים מספרים

 פרפ' בורוכובסקי אסתי גיא קיבץ
אלה זליקוב עו"ד דניאל שירזי
בעז בנאי מרינה כץ
אור גלעדי מימי סמואל
דניאל ברבי אחינעם חחימוביץ
אלה קליר אריאל ארכדי
איגור ישראל
סוניה וילדיה קירה

אנו מודים לכל המטופלים נותני העדויות
המצולמות על נכונותם לפרסם את הסיפור שלהם באתרנו ומקווים כי סיפוריהם יהוו תמריץ והשראה למטופלים נוספים
המחפשים מזור לתחלואיהם 

Facebook