הוקרה כללית

Dear Tami and Dr Lu Chen Guang   Shalom !
We are fine .Children go to School. My wife Olga is teaching music at Jewish School.
Last month we passed the Citizenship Exam and got US Passports.
I work in Bronx Medical Rehabilitation Center that treat people that were injured after car accidents ,have my own New York Registered Clinic “Professional Bodywork” in Forest Hills(Queens) .I also  go to the clients home.
Millions of times thanks to Dr LU that helped my father very much.Every time my father blessing  Dr LU and telling :”because of Dr Lu I start walk normally and feel great! 
I published my article here in NY newspaper about Chinese Medicine Massage and  hanahat Tfilin-acting and function of acupoints  that are pressing and massaging of the hand and head during Tfila .It made great resonance among Jewish  people here in NY.
 
Hi Doctor Lu ,Do you still rub your head with a piece of  fresh ginger to improve circulation and to get rid of white hairs?I know Lu  you are smiling now,I am also…..
 
 I find articles of Dr LU in Internet and read it. Very useful  and interesting information. Tami   thank you for helping in this.
We are remembering Dr Lu very often .Our whole family and me very missing you LUI.
 
All the Best to you Tami and Dr. Lu Chen Guang
 
Sincerely
XXXXXXX
 
LMT,Dipl in ABT(NCCAOM) 

« חזור לעדויות מטופלים

מטופלים מספרים

 פרפ' בורוכובסקי אסתי גיא קיבץ
אלה זליקוב עו"ד דניאל שירזי
בעז בנאי מרינה כץ
אור גלעדי מימי סמואל
דניאל ברבי אחינעם חחימוביץ
אלה קליר אריאל ארכדי
איגור ישראל
סוניה וילדיה קירה

אנו מודים לכל המטופלים נותני העדויות
המצולמות על נכונותם לפרסם את הסיפור שלהם באתרנו ומקווים כי סיפוריהם יהוו תמריץ והשראה למטופלים נוספים
המחפשים מזור לתחלואיהם 

Facebook